Wat gebeurt er met uw persoonlijke gegevens?

  • Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie betreffende de verhuur van vakantiehuis “Fuchswechsel”.
  • Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Alleen aan de plaatselijke sleutelbeheerder, die moet weten wie het huis heeft gehuurd. Hij geeft immers de sleutel af.
  • Uw gegevens worden niet opgeslagen op de harde schijf van onze computer, maar op een externe schijf. Hierdoor kunnen uw gegevens bij een mogelijke inbraak in onze computer niet in handen van kwaadwillenden komen.
  • De persoonlijke gegevens van huurders worden uit het digitale systeem verwijderd zodra de belastingverrekening van het jaar, waarin is gehuurd, is voltooid.
  • De website is beveiligd met een SSL-certificaat. De website-naam begint met https://. Dat betekent, dat de verbinding met het internet veilig versleuteld plaats vindt. Daarmee wordt voorkomen, dat er tijdens uw bezoek aan deze site internetcriminelen in uw computer zouden kunnen inbreken.